پروژه کرمانشاه

پروژه ساخت 144 واحد آپارتمان در کرمانشاه

  • کارفرما: بخش دولتی
  • محل احداث: استان کرمانشاه – شهرستان کرمانشاه
  • تعداد واحد ها: 144 واحد(8 بلوک)
  • نوع اسکلت: بتنی
سرمایه گذارپروژه های عمرانی در کرمانشاه

روند پیشرفت پروژه

کل پروژه کرمانشاه (سنتی )
66.84%
بلوک B1V2
38.7%
بلوک B2V2
99.95%
بلوک B3V2
77.11%
بلوک B4V2
39%
بلوک B5V2
71.52%
بلوک B6V2
99.33%
بلوک B1V4
53.19%
بلوک B2V4
55.91%
  • تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ماهان طرح دماوند می باشد.