پروژه 452 واحدی کرمانشاه

مجموعه آپارتمان های مسکونی کرمانشاه

  • کارفرما: بخش دولتی
  • محل احداث: کرمانشاه
  • تعداد واحد ها: 452واحد
  • نوع اسکلت: بتنی آرمه
سازنده آپارتمان و سرمایه گذار در زمینه عمرانی

روند پیشرفت پروژه

کل پروژه کرمانشاه
13.41%
بلوک B1
10.3%
بلوک B2
2.85%
بلوک B3
31.83%
بلوک B4
8.36%
بلوک B5
2.82%
بلوک B6
30.19%
بلوک B7
6.75%
بلوک B8
14.17%
  • تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ماهان طرح دماوند می باشد.