پروژه216 واحدی اسلام آباد

مجموعه آپارتمان های مسکونی اسلام آباد

  • کارفرما: بخش دولتی
  • محل احداث: استان کرمانشاه - شهرستان اسلام آباد
  • تعداد واحد ها: 216 واحد
  • نوع اسکلت: بتنی
مجموعه آپارتمان مسکونی 216 واحدی استان کرمانشاه، شهرستان اسلام آباد

روند پیشرفت پروژه

کل پروژه اسلام آباد
42.25%
بلوک B1
94.31%
بلوک B2
7.78%
بلوک B3
99.98%
بلوک B4
7.78%
بلوک B5
62.25%
بلوک B6
7.78%
بلوک B7
53.82%
بلوک B8
25.29%
بلوک B9
35.98%
بلوک B10
29.71%
بلوک B11
24%
بلوک B12
32.17%
  • تمامی حقوق این وبسایت متعلق به شرکت ماهان طرح دماوند می باشد.